Deviperacija je proces i skup mera koje podrazumevaju upotrebu repelenata koji deluju tako što odbijaju zmije od prostora, ali ne dovode do uginuća i ne uništavaju ih. Repelenti su hemijska sredstva koja deluju na zmije tako što ih odbijaju mirisom..

U Srbiji postoje samo 3 vrste otrovnih zmija (poskok, šarka i planinski šargan) i oni se vrlo retko nastanjuju u naseljenim sredinama. Otrovnice imaju trouglastu glavu, izražen vrat i jasno uočljive žlezde na vratu, a sve druge zmije su bezopasne za čoveka. Ipak, ne treba rizikovati, pa ukoliko dođete u kontakt sa njima, treba pozvati nadležne službe koje će životinju uhvatiti i izneti iz objekta.

poskok

Zaštita od zmija

Preventiva deviperaciji je redovna deratizacija jer tamo gde ima glodara, skoro sigurno ima i zmija.

Zaštita od zmija – deviperacija je složen proces koji obuhvata utvrđivanje vrste i broja gmizavaca na određenom prostoru, nanošenje repelenata, a nakon toga i kontrolu efikasnosti apliciranog repelenta. AVENIJA ima stručan tim koji će vam omogućiti zaštitu od gmizavaca.

Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona ili kontakt forme.