Fumigacija je proces i skup mera koje podrazumevaju primenu gasovitih materija za suzbijanje insekata ili glodara u situacijama kada insekticidi i rodenticidi ne daju zadovoljavajuće efekte. Fumiganti su materije koje se pri određenom pritisku i temperaturi nalaze u gasovitom stanju i njima rukuju isključivo ovlašćene i seritfikovane ustanove sa stručnim kadrom.

FUMIGACIJA SE OBAVLJA:

 • u skladištima žita
 • proizvodnim pogonima
 • prehrambene industrije
 • silosima, baržama
 • u transportnim sredstvima
 • kuhinjama, restoranima i dr.

PREDNOST FUMIGACIJE:

 • visoka efikasnost
 • ekonomska opravdanost i isplativost
 • deluje na sve razvojne stadiume insekata
 • mogućnost tretiranja robe bez oštećenja
 • nema posledica u samim tretiranim proizvodima
 • najbrža delotvornost protiv štetnih insekata i glodara