DEZINFEKCIJA je postupak kojim se smanjuje broj patogenih mirkoorganizama čime se isti eliminišu do nivoa koji smatramo zdravstveno sigurnim. Primenom antiseptičkih postupaka stručna ekipa AVENIJE u tu svrhu koristi savremena dezinfekciona sredstva.

PRIMENA DEZINFEKCIJE

 • U zavisnosti od mesta i vremena primene, dezinfekcija može biti:

   • preventivna dezinfekcija je najčešći vid dezinfekcije i  svakodnevno se primenjuje u zdravstvenim, prehrambenim, obrazovnim organizacijama, sredstvima javnog prevoza.
   • tekuća dezinfekcija se sporovodi u slučajevima pojave bolesti ljudi ili životinja. Predstavlja ciljanu dezinfekciju, i sporovodi se sve vreme trajanja bolesti.
   • završna dezinfekcija se sprovodi nakon prestanka bolesti.

SPROVOĐENJE DEZINFEKCIJE

  • Dezinfekciju je neophodno redovno sprovoditi u objektima ili prostorima:
  • bolnice i ostale zdravstvene ustanove
  • ustanove za pripremanje hrane (kuhinje, restorani)
  • ustanove za proizvodnju namirnica – proizvodne linije u industriji
  • garderobe
  • sanitarni čvorovi
  • vozila za prevoz prehrambenih namirnica
  • vozila javnog prevoza
  • klimatizacijske komore i ventilacijski kanali