Dezodoracija je sprovođenje skupa mera čime se postiže uklanjanje neugodnih mirisa, nastalih pri dekompenzaciji organskih materija. Navedeni postupak sprovodi se upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz primenu motornih i ručnih prskalica aplikacijom na površine.

AVENIJA MBNS1 dezodoraciju sprovodi savremenim biološkim preparatima koji su ekološki i nisu štetni po zdravlje ljudi, životinja i biljaka.

Dezodoracija se vrši na:

  • deponijama
  • u prostorijama mesara i ribarnicama
  • vozilima – spremnicima komunalnog otpada,
  • u štalama,
  • septičkim jamama,
  • u separatorima otpadnih voda,
  • kod kompostiranja organskog materijala
  • u pogonima za preradu voćnih sokova (otpadci)
  • u različitim prilikama biljne – organske fermentacije